Продължете към съдържанието

Доставка на нов газокар/мотокар за нуждите на „Свободна зона-Пловдив“АД

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

Основни параметри

Уникален номер на поръчката 05536-2021-0003

Начин на възлагане / пазарни консултации Събиране на оферти с обява

Обект на поръчката Доставки

Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 45 000,00

Срок за получаване на оферти Краен срок за подаване:23 сеп 2021 (чет), 23:59

Дата на публикуване 10 сеп 2021 (пет), 21:38