За нас

Настъпилите исторически и геополитически промени и разрастващата се тенденция за все по-тясно интегриране на регионалните икономики, безспорно доведе до значителни положителни резултати. Това от своя страна води до повишаване интереса на големите компании към “нововъзникващите” пазари.
В своя път към политическа и икономическа интеграция България е постигнала множество успехи и днес тя се оформя като много интересен пазар благодарение на своите преимущества. Многото предимства, предлагани от Свободна Зона Пловдив, нейната инфраструктура и услуги, я определят като притегателен дистрибуторски и търговски център.

Благоприятното и местоположение, в самото сърце на Балканския полуостров, я правят изключително атрактивна за чуждите инвеститори, а това, че тя се намира в страна като България, с присъщата и политическа стабилност, представлява още един допълнителен стимул за инвестиции.
Друг фактор допринасящ, за привлекателността на Зоната за инвеститорите са привилегиите, предвидени в българското законодателство.
Като илюстрация на това, нека споменем някои от тях:

Our Story

Are there any leftovers in the kitchen? what are the expectations but technologically savvy.

Настъпилите исторически и геополитически промени и разрастващата се тенденция за все по-тясно интегриране на регионалните икономики, безспорно доведе до значителни положителни резултати. Това от своя страна води до повишаване интереса на големите компании към “нововъзникващите” пазари.
В своя път към политическа и икономическа интеграция България е постигнала множество успехи и днес тя се оформя като много интересен пазар благодарение на своите преимущества. Многото предимства, предлагани от Свободна Зона Пловдив, нейната инфраструктура и услуги, я определят като притегателен дистрибуторски и търговски център.

Защо сме различни ?

Благоприятното и местоположение, в самото сърце на Балканския полуостров, я правят изключително атрактивна за чуждите инвеститори, а това, че тя се намира в страна като България, с присъщата и политическа стабилност, представлява още един допълнителен стимул за инвестиции.
Друг фактор допринасящ, за привлекателността на Зоната за инвеститорите са привилегиите, предвидени в българското законодателство.
Като илюстрация на това, нека споменем някои от тях:

Super Efficient

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Deeply Commited

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Highly Skilled

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Keith Marshall

Designer

George Williams

Developer

Julia Castillo

Client service