Продължете към съдържанието

Профил на купувача

Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони

Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 Г.)Приет с ПМС № 55 от 22.10.1987 г.Обн. ДВ. бр.86 от 6 Ноември 1987г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 1991г., изм. ДВ.… Прочетете повече »Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони

Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони

Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г.) Издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България, обн., ДВ, бр. 55 от 17.07.1987 г., изм., бр. 4 от 13.01.1989 г., бр. 84 от 1.10.1993… Прочетете повече »Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони

„ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

Текущ ремонт (обновяване) на площадков противопожарен водопровод на „Свободна зона – Пловдив“ АД Кратко описание / документация :Текущ ремонт на стоманен площадков противопожарен водопровод, арматурите и пожарните хидранти, с частично обновяване / подмяна на корозирали и/или дефектирали части. Основни параметри Уникален номер на поръчката –… Прочетете повече »„ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

„Изготвяне на работен проект за неотопляема складова база за нуждите на „Свободна зона –Пловдив АД“

„Изготвяне на работен проект за неотопляема складова база за нуждите на „Свободна зона – Пловдив“ АД Изработване на инвестиционен проект, фаза „Работен проект“, във всички необходими части, за втори етап (западно и южно крило), на предвидената за изграждане складова база, в изпълнение на одобрен идеен… Прочетете повече »„Изготвяне на работен проект за неотопляема складова база за нуждите на „Свободна зона –Пловдив АД“