Профил на купувача

„ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

Текущ ремонт (обновяване) на площадков противопожарен водопровод на „Свободна зона – Пловдив“ АД Кратко описание / документация :Текущ ремонт на стоманен площадков противопожарен водопровод, арматурите и пожарните хидранти, с частично обновяване / подмяна на корозирали и/или дефектирали части. Основни параметри Уникален номер на поръчката –… Прочетете повече »„ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

„Изготвяне на работен проект за неотопляема складова база за нуждите на „Свободна зона –Пловдив АД“

„Изготвяне на работен проект за неотопляема складова база за нуждите на „Свободна зона – Пловдив“ АД Изработване на инвестиционен проект, фаза „Работен проект“, във всички необходими части, за втори етап (западно и южно крило), на предвидената за изграждане складова база, в изпълнение на одобрен идеен… Прочетете повече »„Изготвяне на работен проект за неотопляема складова база за нуждите на „Свободна зона –Пловдив АД“