14.08.2020

              Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: "Изготвяне на проектна за извършване на текущ ремонт на пощадков противопожарен водопровод на "Свободна зона-Пловдив" АД, с последващ авторски контрол на извършвания ремонт".

              Указания за представяне на оферти