04.09.2020

            Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет :  "Изготвяне на проектна за извършване на текущ ремонт на пощадков противопожарен водопровод на "Свободна зона-Пловдив" АД, с последващ авторски контрол на извършвания ремонт".

           Указания за предоставяне на оферти