Публични покани

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Новини от Министерство на финансите

  • ПУБЛИКУВАНА Е ПРОГНОЗАТА ЗА НЕТНИТЕ КАСОВИ ПОТОЦИ НА ЕДИННАТА СМЕТКА В БНБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ И ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД КЪМ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
  • МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ Е С ОБНОВЕНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
  • ПРИКЛЮЧИХА РАЗПЛАЩАНИЯТА ПО МЕХАНИЗМА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ