Публични покани

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Новини от Министерство на финансите

  • МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ЩЕ ВОДИ ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНИТЕ ГОДИШНИ СРЕЩИ НА СЪВЕТИТЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПАТА НА СБ И НА МВФ
  • ПУБЛИКУВАНА Е ЕСЕННАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
  • ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА АВГУСТ