Продължете към съдържанието

Контакти

„Свободна Зона – Пловдив“ АД , гр.Пловдив 4003 , ПК 75 , ул.“Васил Левски“№242А , локация 5PHW+MQ
Розалин Петков

изпълнителен директор
0884 411 200
director@freezone.bg

Неда Начева

ръководител търговски отдел
0885 162 878
trade@freezone.bg

Ваня Смокова

ръководител счетоводен отдел
0888 628 783
accountant@freezone.bg

Петър Табаков

началник склад
0885 162 880
operators@freezone.bg

обработка на документи
0886 206 440
operators@freezone.bg

Екатерина Господинова

митническо агентство
0885 787 826

митническо бюро СЗ - подразделение на Митница
0889 047 403

Гинка Герчева

счетоводител-касиер
0885 162 877

портал
0885 787 829

Станислав Димитров

системен администратор
0882 005 600
admin@freezone.bg