Контакти

Изпълнителен директор

Розалин Петков
0884 411 200
director@freezone.bg

Ръководител търговски отдел

Неда Начева
0885 162 878
trade@freezone.bg

Ръководител счетоводен отдел

Ваня Смокова
0888 628 783
accountant@freezone.bg

Началник склад
Петър Табаков
0885 162 880
operators@freezone.bg
Oбработка на документи
Митническо агентство
Екатерина Господинова
0885 787 826
Митническо бюро СЗ подразделение на Митница
Счетоводител-касиер
Гинка Герчев
0885 162 877
Портал