Продължете към съдържанието

Профил на купувача

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФВЦ) С МОЩНОСТ 200 KWP ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД

Регистър на оПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФВЦ) С МОЩНОСТ 200 KWP ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АДбществените поръчки (eop.bg) Дата на публикуване 10 фев 2022 (чет), 14:32 Вид обявление… Прочетете повече »ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФВЦ) С МОЩНОСТ 200 KWP ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“ Дата на публикуване10 фев 2022 (чет), 10:01 Кратко описание / документация :Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група по стандартизиран товаров профил (СТП), по Договор за… Прочетете повече »„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

Текущ ремонт – полагане на хидроизолация върху хоризонтален покрив на складова сграда

Текущ ремонт – полагане на хидроизолация върху хоризонтален покрив на складова сграда Кратко описание / документация :Поради компрометирана покривна хидроизолация върху хоризонтален покрив на складова сграда, да се извърши подмяната й с нова, чрез извършване на СМР съгласно изискванията на Възложителя в техническата документация 

Доставка на електроенергия ниско напрежение

Доставка на електроенергия ниско напрежение Кратко описание / документация : Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група по стандартизиран товаров профил (СТП), по Договор за комбинирани услуги, съгласно чл. 11, т.10 от Правила за търговия с електрическа… Прочетете повече »Доставка на електроенергия ниско напрежение

Доставка на нов газокар/мотокар за нуждите на „Свободна зона-Пловдив“АД

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“ Основни параметри Уникален номер на поръчката 05536-2021-0003 Начин на възлагане / пазарни консултации Събиране на оферти с обява Обект на поръчката Доставки Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 45 000,00 Срок за получаване на оферти Краен срок… Прочетете повече »Доставка на нов газокар/мотокар за нуждите на „Свободна зона-Пловдив“АД

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“ Дата и час на публикуване: 30 авг 2021 (пон), 12:53:18 Целта на процедурата е определяне на прогнозна стойност за закупуване на газорак/мотокар за нуждите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД, съобразно зададените спецификации.Срок за… Прочетете повече »„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

“Свободна зона – Пловдив” АД

“Свободна зона – Пловдив” АД е създадена на основание Указ 2242/1987 година за Свободните зони, издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България. С постановление на Министерски съвет №48 от 25.10.1989 г. се приема Правилника за управлението и стопанисването на „Свободна безмитна зона… Прочетете повече »“Свободна зона – Пловдив” АД