Продължете към съдържанието

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

Дата на публикуване10 фев 2022 (чет), 10:01

Кратко описание / документация :Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група по стандартизиран товаров профил (СТП), по Договор за комбинирани услуги, съгласно чл. 11, т.10 от Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), предвиждащ и плащане на услугите „достъп до мрежата“ и/или „пренос на електрическа енергия“общо за 2 бр. обекти на Възложителя, присъединени на ниво ниско напрежение, находящи се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а

Срок за получаване на оферти или на заявления за участиеКраен срок за подаване:04 мар 2022 (пет), 23:59