Продължете към съдържанието

Текущ ремонт – полагане на хидроизолация върху хоризонтален покрив на складова сграда

Текущ ремонт – полагане на хидроизолация върху хоризонтален покрив на складова сграда

Кратко описание / документация :Поради компрометирана покривна хидроизолация върху хоризонтален покрив на складова сграда, да се извърши подмяната й с нова, чрез извършване на СМР съгласно изискванията на Възложителя в техническата документация