Продължете към съдържанието

Законодателство

“Свободна зона – Пловдив” АД

“Свободна зона – Пловдив” АД е създадена на основание Указ 2242/1987 година за Свободните зони, издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България. С постановление на Министерски съвет №48 от 25.10.1989 г. се приема Правилника за управлението и стопанисването на „Свободна безмитна зона… Прочетете повече »“Свободна зона – Пловдив” АД

Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони

Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 Г.)Приет с ПМС № 55 от 22.10.1987 г.Обн. ДВ. бр.86 от 6 Ноември 1987г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 1991г., изм. ДВ.… Прочетете повече »Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони

Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони

Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г.) Издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България, обн., ДВ, бр. 55 от 17.07.1987 г., изм., бр. 4 от 13.01.1989 г., бр. 84 от 1.10.1993… Прочетете повече »Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони