Продължете към съдържанието

“Свободна зона – Пловдив” АД

“Свободна зона – Пловдив” АД е създадена на основание Указ 2242/1987 година за Свободните зони, издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България. С постановление на Министерски съвет №48 от 25.10.1989 г. се приема Правилника за управлението и стопанисването на „Свободна безмитна зона – Пловдив” АД, която по-късно е пререгистрирана като „Свободна зона – Пловдив”АД.

От 1997 година Зоната изгражда свой административен център, където се намира и складовата база на дружеството, която в годините постепенно раширява закритите си складови площи.

За удобство на клиентите в административната сграда на дружеството функционират митническо бюро, клон на Централна митница Пловдив и митническо агенство.