Продължете към съдържанието

Условия

Свободна зона Пловдив е обособена част от митническата територия на България. Това е оградена територия с изградени складови и индустриални площи.

Средните размери на складовите помещения са 24 м х 12 м (288 кв.м). Височината им е 6.60 м. Осигурени са противопожарни и пожароизвестителни системи и електричество 220 V, 50 Hz.

Осигурена е 24 часова охрана на откритите и закритите складови помещения с жива охрана, видеонаблюдение и сензорни лъчове. Осигурени са телефонни връзки и Интернет, копирни услуги, ползване на конферентни зали. При изискване на фирмата , зоната им предоставя офиси в административната сграда.

Достъпът до зоната е възможен само след получаване на пропуск от администрацията на зоната.

Всички плащания на територията на зоната се извършват в конвертируема валута.

На територията на зоната се прилага българското трудово законодателство.

Клиент на Зоната може да бъде както чуждестранно юридическо лице, така и юридическо лице , регистрирано в България.