Продължете към съдържанието

„ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

Текущ ремонт (обновяване) на площадков противопожарен водопровод на „Свободна зона – Пловдив“ АД

Кратко описание / документация :Текущ ремонт на стоманен площадков противопожарен водопровод, арматурите и пожарните хидранти, с частично обновяване / подмяна на корозирали и/или дефектирали части.

Основни параметри

Уникален номер на поръчката – 05536-2021-0002

Начин на възлагане / пазарни консултации – Събиране на оферти с обява

Обект на поръчката – Строителство

Прогнозна стойност (без ДДС) – BGN 75 000,00

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие – Краен срок за подаване: 15 фев 2021 (пон), 23:59

Дата на публикуване03 фев 2021 (сря), 11:03